Podsumowanie Dnia Dawcy Szpiku

Akcja pozyskiwania nowych dawców szpiku dla Fundacji DKMS, zorganizowana przez naszą grupę MOTYLKÓW zakończyła się sukcesem – zarejestrowano 42 potencjalnych dawców 👍💪 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom 🥰. 

Zabawy matematyczne

Zabawy matematyczne pt.„Domy przy wesołej ulicy” – oprócz tego, że utrwalały  umiejętność określania położenia przedmiotów: na, pod, nad i ćwiczyły umiejętność liczenia do 4, dały nam mnóstwo radości i satysfakcji. Ich końcowym rezultatem były, budowane w małych zespołach, piękne domy. Dzieci uczyły się też współpracy, szacunku do wytworów innych, ale Więcej…