WAŻNA KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

OD DNIA 11 MARCA PROSIMY RODZICÓW O NIE ZAPROWADZANIE DZIECI NA SALE. DZIECI POD OPIEKA PERSONELU BĘDĄ ODPROWADZANE DO SWOICH SAL. W GODZINACH ODBIORU DZIECKO BĘDZIE SPROWADZANE PRZEZ PERSONEL DO SZATNI. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD