Informuję, że w związku z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na obecność covid – 19  u pracownika  przedszkola, dzieci z grupy Żabek, Pszczółek i Motylków obecne dnia 15 lutego 2021r objęte zostaną kwarantanną do dnia 25 lutego 2021.   Wszelkie decyzje dotyczące kwarantanny podejmowane są  przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Gdańskim i zostaną Państwo o nich telefonicznie poinformowani.

Dzieci które nie były 15 lutego 2021 (Żabki, Pszczółki, Motylki) w przedszkolu, nie są objęte kwarantanną i mogą uczęszczać do przedszkola. Grupy funkcjonują w swoich salach ze swoimi wychowawcami.
                                                              Pozdrawiam
                                                     Katarzyna Daniluk-Szala

Kategorie: Komunikaty