TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Mała książka – wielki człowiek od 06.12. do 14.12.2021 r.
 • W świątecznym nastroju od 15.12. do 24.12.2021 r.
 • Zabawy z Panią Zimą od 27.12. do 31.12.2021 r.

 

CELE OPERACYJNE:

 • potrafi określić : wielkość , grubość, kształt
 • potrafi posegregować książki ze względu na wielkość, grubość , kształt
 • potrafi ułożyć książki od  najmniejszej do największej
 • potrafi policzyć książki w zakresie 5
 • wie jakie są etapy powstawania książki,
 • potrafi wymienić kilka tytułów książek,
 • potrafi rozpoznać i dostrzec całościowo kształt figur „schowany” w ozdobie świątecznej – koło, kwadrat, trójkąt,
 • ułożyć swój rytm wg wzoru,
 • rozpoznaje i nazywa drzewa iglaste,
 •  wie czemu należy   zastępować żywe drzewka choinkowe  sztucznymi,
 • odpowiada na pytania do przeczytanego tekstu;
 • dzieli na sylaby nazwy drzew iglastych;
 • tworzy choinkę z kółek origami,
 •  utrwala poznane  figury,
 • wie, które koło jest największe, które mniejsze a które najmniejsze,
 • zna tradycje świąt Bożego Narodzenia ,
 • potrafi wymienić trzy potrawy wigilijne,
 •  zaśpiewać kolędy,
 • potrafi powiedzieć kiedy i dlaczego śpiewamy kolędy,
 • wie z jakimi świętami są związane,
 • śpiewać fragment  kolęd np. „Gdy śliczna panna”,
 • uczestniczy w przygotowaniu posiłku i poznawaniu zasad kulinarnych,
 • pobudzenie wszystkich zmysłów: węch, smak, wzrok, dotyk,
 • doskonali sprawność manualną, samodzielność i jednocześnie umiejętność współpracy w grupie;
 • zna podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa podczas prac kulinarnych.
 • potrafi wymienić pory roku
 • wie jaką mamy obecnie porę roku
 • dopasowuje  charakterystyczne symbole do pór roku
 • rozwiązuje zagadki o zimie
 • ilustruje ruchem zabawy zimowe,
 • potrafi korzystać z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej, plastycznej
 •  prawidłowo porusza się w rytm muzyki,
 • stojąc na jednej nodze, podnosi drugą nogę zgięta w kolanie, przy pomocy szarfy;
 • prawidłowo wykonuje skłony boczne; przechodzi przez szarfę trzymaną przez dwójkę dzieci
 • doskonali czworakowanie; prawidłowo wykonuje skłony w przód;