TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Skok Nowy Rok
 • Huhu ha huhu ha zima w cale nie jest zła
 • Babciu, dziadku zatańcz ze mną walczyka
 • Poznajemy zawód – lekarz, pielęgniarka

CELE OPERACYJNE:

 • kształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych na co dzień;
 •  nabywanie właściwych form zachowań i postaw społecznie akceptowanych;
 • doskonalenie procesów myślowych: analizy, syntezy, kojarzenia, wnioskowania, koncentracji uwagi.
 • zna stałe następstwo dni i nocy , pór roku,
 •  potrafi rozróżnić stronę lewą i prawą,
 • potrafi określić kierunki i ustalić położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu- pór roku,
 • wie, że w każdym roku występują te same pory roku, nazywa bieżącą porę roku.
 • rozumie pojęcie przemijania czasu,
 • potrafi ustawić się dwójkami(dzień, noc) oraz czwórkami(pory roku),
 • reagować ruchem na określone sygnały słowno-muzyczne
 • Potrafi ułożyć i opowiedzieć poszczególne ilustracje historyjki,
 •  przewidzieć zakończenie zabawy na ślizgawce,
 • wyciągnąć wnioski na podstawie obserwowanych związków przyczynowo-skutkowych.
 • wychwytać i dopowiedzieć powtarzający się rytm,
 • wykonać szlaczek z bałwanków, gwiazdek i chmurek,
 • określić liczbę poszczególnych elementów
 • Potrafi wymienić postacie występujące w opowiadaniu,
 • odpowiedzieć na pytania dotyczące opowiadanie
 • wymienić elementy odzieży zimowej,
 • podać przykład sposobu rozgrzania się na mrozie
 • Potrafi wysłuchać piosenki,
 • opowiedzieć o czym jest  ,
 • wyklaskać jej rytm,
 • chodzić po obwodzie koła zmieniając  kierunek  ruchu,
 • zaśpiewać zwrotkę i refren piosenki
 • potrafi rozróżnić przedmioty, obiekty, kolory,
 • podstawowe figury geometryczne,
 • porównywać ich wielkość
 • wie na czym polega praca pielęgniarki
 • wie do czego służy: bandaż , opatrunek uciskowy, plaster
 • wie, że dziecko nie może samodzielnie zażywać lekarstw
 • zna pojęcie stomatolog
 • wie czym zajmuje się i co leczy  stomatolog
 • wie jak wygląda gabinet stomatologiczny
 • wie w jaki sposób należy dbać o zęby
 • rozumie dla czego należy dbać o zęby
 • przewleka się przez obręcz w pozycji leżącej, zaczynając ruch od nóg do głowy;
 • prawidłowo wykonuje skłony boczne
 • stoi kilka sekund na jednej nodze, drugą zatacza koła;
 • bezpiecznie porusza się w trakcie zabaw i ćwiczeń