Sprawozdanie finansowe z działalności RR w Sztutowie w roku szkolnym 2021/2022
Lp. Rodzaj wpłaty-wyszczególnienie Kwota zł.
1. Saldo z roku 2020/2021 8318,94
2. Suma zebranych składek na fundusz RR 7309,00
3. Zwrot za zabawki ( przekroczony limit) 252,15
Razem wpływy 15880,09

 

Lp. Rodzaj wydatków- wyszczególnienie Kwota zł
1. Zakup zabawek dla każdej z grup. 4983,38
2. Zakup zdjęć do kroniki 108,60
3. Zakup balonów na bal karnawałowy 90,00
4. Zakup baniek i piłek 400,00
.5. Spotkanie autorskie 600,00
6. Dopłata do wycieczek każda grupa po 400 zł 2000,00
7. Wynajęcie autobusu na plaże 300,00
8. Zwrot nadpłaconej kwoty na RR 80,00
9. Zakup książek dla 6-latków 732,99
10. Zakup dyplomów dla 6- latków 123,15
11, Prowizja z tytułu prowadzenia konta 73,00
Razem wydatki 9491,12

 

Saldo środków na 01.09.2022: 6388,97 zł
Rada Rodziców

Kategorie: Komunikaty