Zapisy na ferie zimowe
Informujemy o zapisach na okres ferii zimowych tzn. w dniach 16 – 27 stycznia 2023 do przedszkola. Prosimy o wcześniejszą decyzję dotyczącą uczęszczania dziecka do przedszkola w tym okresie ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu pracy. Grupy w tym czasie będą łączone.

Zapisów prosimy dokonywać w terminie do 11 stycznia 2023 poprzez:

• zgłoszenie do nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko
• pocztę elektroniczną: kontakt@przedszkolesztutowo.pl

Prosimy o terminowość zgłoszeń!!!

Podczas zapisu prosimy podać dni oraz godziny pobytu, w które dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, a przypadku zmiany planów prosimy zgłaszać informację o rezygnacji. Zapisanie dziecka na dyżur wiąże się z koniecznością pokrycia przez rodziców kosztów przygotowania posiłków. Nie przyprowadzenie zapisanego na dyżur dziecka do przedszkola nie zwalnia rodziców z obowiązku pokrycia kosztów posiłku.

Kategorie: Komunikaty