Komunikaty

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA To jak dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości szkolnej. Dojrzałość szkolna to poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalno – społecznego i fizycznego (motorycznego) dziecka, który umożliwia mu udział w życiu Czytaj więcej…

Z admin, przed