„Kiedy śmieje się dziecko,
     śmieje się cały świat.”
Janusz Korczak

        Grupa „Motylki” liczy 24 sześcioletnich, rozbrykanych, skrzydlatych przyjaciół – 16 bystrych dziewczynek i 8 ciekawych świata chłopców. To najstarsza grupa w przedszkolu – prawie wszystkie dzieci uczęszczają do naszej placówki już czwarty rok. Dzieci śmiało przekraczają próg Przedszkola. Są wesołe, chętnie bawią się ze sobą,. Z przyjemnością uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają im zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.
         W naszej małej rodzinie opiekę nad „Motylkami” sprawują Pani Iwona Boszke i Pani Mirosława Florkowska, które troszczą się o swoje dzieci, uczą je, wprowadzają w świat kultury, wartości, przyrody, muzyki, sztuki, rozwijają wyobraźnię i organizują w ciekawy sposób czas. We wszystkim pomaga nam Pani Barbara Bednarczyk, która dba o pełne brzuszki naszych podopiecznych, utrzymuje ład i porządek w sali oraz pomaga dzieciom w codziennych trudnościach.
            W tym roku szkolnym pracujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego pt. „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, z uwzględnieniem założeń nowej Podstawy Programowej. Głównym celem naszej pracy jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej. W podejmowanych przez nas działaniach wychowawczo-dydaktycznych kierujemy się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości dzieci.
         W czasie spędzonym w Przedszkolu dzieci będą poszerzać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie – wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie będzie wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu „Mały Elementarz”.
Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości, dzieci, zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w Przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.