Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2023/24, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2022/23 do przedszkola, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Zgodnie z obowiązkiem złożenia deklaracji przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok szkolny, informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 30.01.2023r. do 09.02.2023r.
Prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2023/24, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb.
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania deklaracji:
Wysłanie skanu deklaracji drogą mailową na adres placówki.

– kontakt@przedszkolesztutowo.pl
– dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Katarzyna Daniluk- Szala

Kategorie: Komunikaty