Rada Rodziców Przedszkola w Sztutowie informuje: składka na działalność Rady w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100 zł – wpłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach:

I rata do 30.11.2022 r.
II rata do 31.03.2023 r.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie w Banku Spółdzielczym w Stegnie,

nr konta: 73 8308 0001 0033 2433 3000 0010.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2022/2023 w roku szkolnym 2022/2023 Prezydium Rady Rodziców występować będzie w składzie:

Przewodnicząca – Blanka Czuchra

Sekretarz – Bartosz Bucholc

Skarbnik – Aneta Sikora

Szanowni Rodzice,

poniżej przedstawiamy sprawozdania finansowe z działalności Rady Rodziców:

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców Przedszkola (Uchwała Nr 2/2017/2018 Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie z dnia 4 października 2017 r.)