Rada Rodziców reprezentowana jest przez rodziców dzieci naszego przedszkola. Powołana jest  do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia, wychowania oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej. Działalność Rady Rodziców ujęta jest w regulaminie. Wspieranie działalności statutowej jest oparte przede wszystkim na środkach finansowych gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – rodzice, każdego dziecka naszego Przedszkola. 

Ustalono składkę na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024, która  wynosi 120 zł – wpłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach:

I rata do 30.11.2023 r. (60 zł)
II rata do 31.03.2024 r. (60 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie w Banku Spółdzielczym w Stegnie,

nr konta: 73 8308 0001 0033 2433 3000 0010.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

 

Z funduszu, który zostanie wpłacony na konto Rady Rodziców finansowane będą: teatrzyki, koncerty, warsztaty, pomoce dydaktyczne i zabawki do grup, bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem, prezenty na pożegnanie 6-latków, Piknik Rodzinny,      i wiele, wiele innych atrakcji. Jeśli kwoty nie będą wpływały na konto, Rada Rodziców nie zrealizuje  zaplanowanych atrakcji,      z których korzystać będą Państwa dzieci. 

Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 11.10.2023 wybrano nowy skład rady. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2023/2024 w roku szkolnym 2023/2024 Prezydium Rady Rodziców reprezentować  będzie :

Przewodnicząca – Aleksandra Grudniewska

Sekretarz – Natalia Jaworska

Skarbnik – Katarzyna Milczarek

Komisja Rewizyjna- Monika Smosna, Justyna Krzyżanowska

Szanowni Rodzice,

poniżej przedstawiamy sprawozdania finansowe z działalności Rady Rodziców:

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców Przedszkola (Uchwała Nr 2/2017/2018 Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie z dnia 4 października 2017 r.)

Skip to content