W przedszkolu ogółem zatrudnionych jest 12 nauczycieli (9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin – nauczyciel języka angielskiego, religii, psycholog ). Kadrę pedagogiczną reprezentują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, którzy stale doskonalą i poszerzają swój  warsztat pracy. Wszyscy nauczyciele korzystają z możliwości awansu zawodowego. W pracy z dziećmi nauczyciele wspomagani są przez personel obsługi: 5 woźnych oddziałowych, intendentkę, 3 pracowników kuchni oraz konserwatora. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o wysoki poziom i pozytywny wizerunek przedszkola.

Dyrektor – mgr Katarzyna Daniluk-Szala

GRUPA KRASNALE – 2,5 i  3 – latki

Nauczycielki mgr Katarzyna Szulc i mgr Małgorzata Wilińska  

Woźna oddziałowa –  Lucyna Kotaś

GRUPA BIEDRONKI – 3 i 4 latki

Nauczycielka mgr Katarzyna Nastaziak

Woźna oddziałowa – Iwona Dębska

GRUPA ŻABKI – 5 i 4 – latki

Nauczycielki mgr Iwona Boszke i Magdalena Przytuła

Woźna oddziałowa –  Barbara Chwała

GRUPA MOTYLKI – 6 i 5 – latki

Nauczycielki mgr Beata Kompiel, Mirosława Florkowska

Woźna oddziałowa –  Barbara Bednarczyk

GRUPA PSZCZÓŁKI 6 – latki

Nauczycielka  mgr Hanna Kucharska

Woźna oddziałowa –  Marzena Juraszek


Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu:

  • Religia  – siostra mgr Krystyna Zaniewska
  • Zajęcia z języka angielskiego – mgr Paweł Jackowski
  • Terapia logopedyczna  –  mgr Hanna Kucharska

Terapia  psychologiczno- pedagogiczna  – mgr Anna Wardyn