RYTM DNIA

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

RYTM  DNIA GRUPY MŁODSZE

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.
7.30 – 12.30 Realizacja bezpłatnej podstawy programowej
8.00 – 8.30  Śniadanie- nabywanie umiejętności samoobsługowych.
8.30 – 9.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, współudział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
9.00 – 9.30  Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9.30 – 11.45 Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza, wypływająca z inicjatywy dzieci. Zabawy według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu , spacery i obserwacje przyrodnicze.
11.45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu – zabiegi  higieniczne.
12.00  Obiad – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Nauka kulturalnego spożywania posiłków
12.30 – 14.00 Odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek .
14.00- 14.15 Zabiegi higieniczne i podwieczorek- nauka kulturalnego spożywania posiłku, wdrażanie do samodzielności.
14.15 – 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach prowadzone przez nauczycielki. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań.

RYTM  DNIA GRUPY STARSZE

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne.
7.30 – 12.30 Realizacja bezpłatnej podstawy programowej
8.00-8.30  Śniadanie – nabywanie umiejętności samoobsługowych.
8.30 -9.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, współudział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
9.00-10.00  Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.00-11.45 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu , spacery i obserwacje przyrodnicze.
11.45- 12.00  Przygotowanie do obiadu – zabiegi  higieniczne.
12.00 – Obiad – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Nauka kulturalnego spożywania posiłków
12.30- 13.00 Odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek .Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
13.00 – 14.00  Zabawy w kącikach zainteresowań, słuchanie bajek czytanych, z płyty, zajęcia wspomagające w małych grupach, gry i zabawy stolikowe, pobyt na powietrzu, gry i zabawy sportowe, stolikowe, teatralne, terapia logopedyczna i pedagogiczna.
14.00- 14.15 Zabiegi higieniczne i podwieczorek- nauka kulturalnego spożywania posiłku, wdrażanie do samodzielności.
14.15  – 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach prowadzone przez nauczycielki. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań.

Skip to content