W przedszkolu ogółem zatrudnionych jest 12 nauczycieli (8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin – nauczyciel języka angielskiego, religii, psycholog i logopeda) Wszyscy zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywanego zawodu. Nauczyciele w pracy z dziećmi wspomagani są przez personel obsługi tj. pomoc nauczyciela, 4 woźne oddziałowe, intendentkę, 3 pracowników kuchni oraz konserwatora.

Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • religia,
  • terapia logopedyczna,
  • terapii apsychologiczno- pedagogiczna,
  • rewalidacja,
  • wczesne wspomaganie rozwoju

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor – mgr Katarzyna Daniluk-Szala

1.    Krasnale – 2,6 i  3 latki – Mirosława Florkowska, mgr Justyna Gajewska
2.    Biedronki – 3 i 4 latki – mgr Hanna Kucharska
3.    Żabki –  4 i 5 latki  –  mgr Katarzyna Szulc                        
4.    Motylki –  5 i 6 latki – mgr Katarzyna Stępak
5.    Pszczółki – 6 latki –  mgr Beata Kompiel, mgr Aleksandra Ochocka  

Psycholog – mgr Anna Wardyn 
Logopeda –  mgr Anna Fic
Religia – mgr Barbara Ranoszek
Język Angielski – mgr Aleksandra Ochocka