W przedszkolu ogółem zatrudnionych jest 12 nauczycieli (8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin – nauczyciel języka angielskiego, religii, psycholog i logopeda) Wszyscy zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywanego zawodu. Nauczyciele w pracy z dziećmi wspomagani są przez personel obsługi tj.  5 woźnych oddziałowych, intendentkę, 3 pracowników kuchni oraz konserwatora.

Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • religia,
  • terapia logopedyczna,
  • terapia  psychologiczno- pedagogiczna,

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor – mgr Katarzyna Daniluk-Szala

1.    Krasnale –   3 latki – mgr Katarzyna Stępak, mgr Natalia Różalska
2.    Biedronki – 3 i 4 latki – mgr Iwona Boszke
3.    Żabki –  4 i 5 latki  –  mgr Beata Kompiel, Mirosława Florkowska
4.    Pszczółki –  6 latki – mgr Katarzyna Szulc
5.    Motylki – 5 i 6 latki –  mgr Hanna Kucharska

Psycholog – mgr Anna Wardyn 
Logopeda –  mgr Anna Fic
Religia – mgr Joanna Burczy
Język Angielski – mgr Magdalena Czarnogórska-Kozłowska