W ZWIĄZKU Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU SIERPNIU, OPIEKĘ NAD DZIEĆMI BĘDZIEMY SPRAWOWALI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZTUTOWIE. MAMY DO DYSPOZYCJI POMIESZCZENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ, OBOK NIEJ BĘDZIE USYTUOWANA SZATNIA, DZIECI BĘDĄ KORZYSTAŁY Z POSIŁKÓW. W MIESIĄCU SIERPNIU OPIEKĘ SPRAWUJEMY OD 01 DO 23. GODZINY PRACY OD 6,30-16,30

Kategorie: Komunikaty

Skip to content