INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21.
Informuję, że wnioski złożone przez rodziców do dnia 16 marca 2020r zostały zweryfikowane i wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane na nowy rok szkolny 2020/21.
Poinformujemy rodziców telefonicznie o terminie zgłoszenia się do przedszkola w celu pisemnego złożenia oświadczenie – woli przyjęcia.
Dyrektor Przedszkola Katarzyna Daniluk-Szala

Kategorie: Komunikaty