Szanowni Rodzice,
W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu w Sztutowie organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.
Ustalenia organizacyjne:
1. Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaję do dyspozycji za pomocą poczty elektronicznej przedszkole.sztutowo@wp.pl
2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.
3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.
4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami przez Messengera grupy.
5. Specjaliści pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
6. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:
1) Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2) Nauczyciele będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy). Na stronie internetowej przedszkola można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.
3) Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.
4) Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.
5) Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań.
6) Specjaliści przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się
z nauczycielami lub specjalistami.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

Z poważaniem
Katarzyna Daniluk – Szala

Kategorie: Komunikaty

Skip to content