DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 od 03.02.2021r. do 11.02.2021r.

Dyrektor Przedszkola w Sztutowie informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2021/2022, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację będzie można pobrać w przedszkolu (przedsionku) lub w poniższym załączniku.
Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.
Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2021 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 03.02.2021r. do 11.02.2021r.
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania deklaracji:
1. Wysłanie skanu deklaracji drogą mailową na adres placówki.
kontakt@przedszkolesztutowo.pl
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Aby chronić dane osobowe składamy deklaracje w zamkniętych kopertach. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Bardzo prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb. Deklarowane godziny pobytu dzieci w przedszkolu będą uwzględnione wyłącznie w czasie pracy oddziałów, a rodzice będą płacić za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu. Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 15 lutego 2021roku, kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowe informacje o rekrutacji wraz z harmonogramem i oświadczeniami do wniosku zostaną zamieszczone na stronie przedszkolesztutowo.pl dnia 12 lutego 2021r

                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola                                                                                                                  Katarzyna Daniluk-Szala

załączniki: deklaracja kontynuacji

Kategorie: Komunikaty

Skip to content