„EKO PRZEDSZKOLAKI” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny kierowany do dzieci w wieku 2 – 6 lat. Raz w miesiącu będziemy wykonywać zadanie według harmonogramu, by każdy uczestnik otrzymał wspaniały dyplom na zakończenie, a nasze przedszkole  certyfikat to upamiętniający. Realizujemy projekt od 01. 10. 2020 r. do 31. 05. 2021 r.

Głównym celem projektu jest wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych.

Zadaniem na październiki była wycieczka do lasu.

Biedroneczki bardzo aktywnie spędziły pobyt w lesie, uczyły się właściwego  bezpiecznego zachowania podczas pobytu w lesie, nabywały opiekuńczy stosunek do świata roślin i zwierząt. Utrwalaliśmy wiedzę o grzybach oraz zwierzętach mieszkających w lesie.

EKO PRZEDSZKOLAK
Skip to content