ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI  NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021R.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Jesień w sadzie i lesie 10. – 15.10.2021
 • Idzie jesień z pełnym koszem 10 – 22.10.2021
 • Poznajemy prace Strażaka – tydzień czerwony 25.10. – 29.10

CELE OPERACYJNE:

 • poznaje rodzaje grzybów; wie że są grzyby jadalne i nie jadalne.
 • wie jak wygląda Jabłoń; poznaje liście jabłoni; rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia.
 • wie jak nazywa się drzewo na którym rosną kasztany i żołędzie.
 • wie jak wygląda liść dębu, klonu, kasztanowca.
 • zna figury geometryczne (trójkąt, kwadrat prostokąt, koło) potrafi sklasyfikować je pod względem kształtu, wielkości, koloru.
 • porównują liczebność zbiorów przedmiotów, stosują określenia mniej – więcej, tyle samo.
 • twórczo wypowiadanie się poprzez ruch ciała; rozwijanie zainteresowań tanecznych; rozwijanie poczucia własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz możliwości ich wykorzystania.
 • kształcenie orientacji przestrzennej; wykonuje zadania związane z rozróżnianiem prawej i lewej ręki.
 • wykonuje zadania związane z rozróżnianiem prawej i lewej ręki; układa sylwety rozumiejąc polecenia: po lewej, po prawej, pomiędzy, na, obok, przed; słucha poleceń nauczyciela.
 • Poznaje zawód Strażaka, poznaje budynek remizy strażackiej; wie, że w sytuacjach zagrożenia należy powiadomić dorosłego; wie że potrzebna jest wtedy szybka pomoc; potrafi wezwać pomoc; zna numer telefonu do straży pożarnej.

 Wiersz do nauki

„Słota”
Pada gęsty kapuśniaczek,
Szare niebo ciągle płacze,
Siąpi nudno, mży…
Kapu kapu, kapią z nieba,
Kapią z rynny, kąpią z drzewa
Kropelki jak łzy.

Piosenka do nauki

„Zła pogoda”

Zła pogoda, kapie woda,
kapie z nieba, kap, kap, kap.
A w kaloszach do przedszkola
idą dzieci, chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap,
kap, kap kap,
idą dzieci,
chlap, chlap, chlap!
Kap, kap, kap,
kap, kap kap,
idą dzieci,
chlap, chlap, chlap!