ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI  NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021R.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Jesień w sadzie i lesie 10. – 15.10.2021
 • Idzie jesień z pełnym koszem 10 – 22.10.2021
 • Poznajemy prace Strażaka – tydzień czerwony 25.10. – 29.10

CELE OPERACYJNE:

 • poznaje rodzaje grzybów; wie że są grzyby jadalne i nie jadalne.
 • wie jak wygląda Jabłoń; poznaje liście jabłoni; rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia.
 • wie jak nazywa się drzewo na którym rosną kasztany i żołędzie.
 • wie jak wygląda liść dębu, klonu, kasztanowca.
 • zna figury geometryczne (trójkąt, kwadrat prostokąt, koło) potrafi sklasyfikować je pod względem kształtu, wielkości, koloru.
 • porównują liczebność zbiorów przedmiotów, stosują określenia mniej – więcej, tyle samo.
 • twórczo wypowiadanie się poprzez ruch ciała; rozwijanie zainteresowań tanecznych; rozwijanie poczucia własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz możliwości ich wykorzystania.
 • kształcenie orientacji przestrzennej; wykonuje zadania związane z rozróżnianiem prawej i lewej ręki.
 • wykonuje zadania związane z rozróżnianiem prawej i lewej ręki; układa sylwety rozumiejąc polecenia: po lewej, po prawej, pomiędzy, na, obok, przed; słucha poleceń nauczyciela.
 • Poznaje zawód Strażaka, poznaje budynek remizy strażackiej; wie, że w sytuacjach zagrożenia należy powiadomić dorosłego; wie że potrzebna jest wtedy szybka pomoc; potrafi wezwać pomoc; zna numer telefonu do straży pożarnej.

 Wiersz do nauki

„Słota”
Pada gęsty kapuśniaczek,
Szare niebo ciągle płacze,
Siąpi nudno, mży…
Kapu kapu, kapią z nieba,
Kapią z rynny, kąpią z drzewa
Kropelki jak łzy.

Piosenka do nauki

„Zła pogoda”

Zła pogoda, kapie woda,
kapie z nieba, kap, kap, kap.
A w kaloszach do przedszkola
idą dzieci, chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap,
kap, kap kap,
idą dzieci,
chlap, chlap, chlap!
Kap, kap, kap,
kap, kap kap,
idą dzieci,
chlap, chlap, chlap!

 

Skip to content