BLOKI  TEMATYCZNY:

 • Prawa – lewa, lewa – prawa – to dopiero jest zabawa od  11 do 05.11.2021
 • Polska – moja ojczyzna od 08.11. do 12.11.2021
 • Warszawa – stolica Polski od 15.11 .do 19.11.2021
 • Mała książka – wielki człowiek od 22.11 do 03.12.2021

CELE OPERACYJNE :

 •    rozróżnia stronę lewą i prawą
 • potrafi posługiwać się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych
 • potrafi wykonać zadania związane z rozróżnianiem prawej i lewej ręki;
 • potrafi układać sylwety rozumiejąc polecenia:   po lewej, po prawej, pomiędzy, na, obok, przed;
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • potrafi wytyczyć kierunek od osi własnego ciała
 • potrafi ustalić położenie przedmiotów w stosunku do siebie
 • wie, jak nazywa się nasza ojczyzna
 • wie, że w Polsce mówi się po polsku
 • zna symbole narodowe
 • wie, że Polska ma dostęp do gór i morza, zna nazwę najwyższych gór w Polsce oraz morza
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa
 • zna nazwę najdłuższe rzeki w Polsce
 • wie jak wygląda godło Polski
 • Zna pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste – flaga – biało czerwona
 • Wie jak wyglądają symbole narodowe
 • Potrafi wskazać na mapie: stolicę Polski, Wisłę, Morze Bałtyckie, Tatry, Sztutowo
 • wie, jak wygląda jeż,  zna środowisko jego życia , wie czym odżywia się jeż , wie dlaczego jeże fuczą, wie , że jeże przesypiają zimę,  samodzielnie wykonuje jeża.
 • potrafi wysłuchać legendę
   • zna znaczenie słowa „stolica”
   • wie, jak wygląda herb Warszawy
   • potrafi odnaleźć Warszawę na mapie konturowej Polski
   • wie, że Warszawa leży nad Wisłą
   • wie jak wygląda Pałac Prezydencki, wie jak wygląda Zamek Królewski i kolumna Zygmunta
   • zna wygląd warszawskie starówki
   • wie, jak wygląda biblioteka
   • wie co można wypożyczyć w bibliotece
   • wie, jak wygląda książka i w jaki sposób należy o nią dbać
   • wie czym zajmuje się Pani bibliotekarka
   • wie , jak należy zachowywać się w bibliotece
   • wie jakie są etapy powstawania książki,
   • potrafi wymienić kilka tytułów książek,

    

    

    

   Skip to content