BLOKI TEMATYCZNY:

 • W jaskiniowym domu
 • Sadzimy i siejemy
 • W marcu jak w garncu – mądrość przysłów
 • W zdrowym ciele zdrowy duch

CELE OPERACYJNE:

 • Zna historie i zwyczaje ludzi pierwotnych, wie jak mieszkali, wie w jaki sposób zdobywali pożywienie i ubrania. Zna sposób rozpalania ogniska
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej kultury człowieka, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • wskazać lewą i prawą stronę swojego ciała; ustalić położenie wskazanych elementów od własnego punktu widzenia i określonego słownie kierunku; orientować się na kartce papieru i prawidłowo stosować umowy dotyczące układów: u góry, na dole, z lewego brzegu, w prawym rogu kartki itp.;  przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi; odczytać działanie matematyczne i podać jego poprawny wynik;
 • Potrafi poznać i porównać nasiona, potrafi je zasiać i zsadzić cebulki w ziemi, opowiedzieć jak należy pielęgnować rośliny, wymienić co potrzebne jest roślinom do życia (woda , słońce), zakodować na kartce wykonane czynności
 • wskazać różnice dźwiękowe kartka-gazeta; wyrazić swoje odczucia poprzez wprowadzanie w ruch kartek i gazet; wykonać taniec na gazecie
 • wytłumaczyć znaczenie przysłowia, zinterpretować je własnymi słowami, opisać jaka jest pogoda, wymienić pory roku zachowując kolejność, wymienić odpowiednie części garderoby jakie należy założyć w zależności od pogody
 • opowiedzieć o obrzędzie związanym z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, spontanicznie wypowiadać się na temat dzisiejszych wydarzeń, zauważyć oznaki wiosny (słońce, krokusy, bazie), śpiewać wiosenną piosenkę oraz grać na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, porównywanie liczebności zbiorów, układanie zagadek o figurach, odwoływanie się do wcześniej zdobytych wiadomości, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: po prawej, po lewej, nad.
 • Zna znaczenie słowa „przysłowie”, wie o czym mówią poznane przysłowia i w jakich sytuacjach można je używać,
 • zna figury geometryczne, układa z nich domy, wie który dom jest najmniejszy a który największy, wie który jest najniższy a który najwyższy, liczy i przelicza domy, okna ,dachy.
 • ćwiczy mięśnie grzbietu; przeskakuje przez szarfę do przodu, do tyłu oraz bokiem; prawidłowo porusza się na czworakach; szybko zmienia kierunek w trakcie biegu, omijając inne dzieci; bezpiecznie porusza się po sali
 • doskonali umiejętność podrzucania woreczka do góry i łapania; kształtuje zwinność i zręczność; aktywnie uczestniczy z ćwiczeniach i zabawach ruchowych; orientuje się w przestrzeni, doskonali zmysł równowagi
Kategorie: Żabki 2022

Skip to content