Zabawy teatralne pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej:plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Na zajęciach dzieci dowiedziały się: Co to jest teatr? Kto pracuje w teatrze?, poznały  wybrane rodzaje teatrów oraz zasady zachowania w teatrze. Na zajęciach matematycznych określały i porównywały wielkości: mały, większy, największy.

 

 

Skip to content