TEMATY KOMPLEKSOWE

KWIECIEŃ

Święta Wielkanocne – 03.04-07.04.

Pracowita wiosna – 11.04-14.04.

Chronimy środowisko – 17.04-21.04.

Kto Ty jesteś? – 24.04-28.04.

Zamierzone działania:

 • Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów;
 • Poznanie tradycji wielkanocnych;
 • Utrwalenie symboli wielkanocnych;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Integrowanie grupy;
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
 • Rozwijanie umiejętności dbania o estetykę wykonywanej pracy;
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania wielkości – mały, duży, średni;
 • Utrwalenie przeliczania w zakresie 10;
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa oraz bezpiecznego zachowywania się podczas wycieczek;
 • Uwrażliwienie na zmianę tempa w muzyce;
 • Ćwiczenie rozpoznawania nastroju w muzyce;
 • Uwrażliwienie na pauzy w muzyce
 • Rozwijanie poczucia rytmu;
 • Kształtowanie słuchu muzycznego;
 • Ćwiczenie rozpoznawania dynamiki w utworze;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się i uzasadniania swojej wypowiedzi;
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • Pobudzanie zmysłów;
 • Ćwiczenie umiejętności przewidywania następstw;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów;
 • Rozwijanie umiejętności językowych;
 • Rozwijanie umiejętności dzielenia na sylaby;
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań ekologicznych;
 • Kształtowanie znajomości barw kojarzących się z wiosną;
 • Propagowanie segregowania śmieci;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych;
 • Kształtowanie znajomości ubioru ludowego w różnych częściach kraju;
 • Ćwiczenie nazw oraz kształtów figur geometrycznych.
Skip to content