ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2023 r.
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Odwiedziny Mikołaja (od 04.12.23 do 08.12.23)
2. Zima jest coraz bliżej (od 11.12.23 do 15.12.23)
3. Magia świąt (od 18.12.23 do 22.12.23)
4. Zabawki (od 27.12.23 do 29.12.23)

CELE OPERACYJNE:
• rozpoznaje i nazywa litery: y, Y, r, R pisane i drukowane
• pisze poznane litery po śladzie i samodzielnie
• dzieli słowa na sylaby i głoski, układa wyrazy z poznanych liter
• wykonuje poprawnie ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
• układa rymy do wybranych słów
• recytuje wiersz „Idą święta” J. Kucharczyk
• układa historyjkę obrazkową do wysłuchanego tekstu
• wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych
• projektuje kartkę świąteczną i wysyła ją do rodziców
• ustawia zastawę stołową wg przyjętych zasad
• wymienia nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych
• wspólnie z innymi śpiewa kolędy i pastorałki
• śpiewa piosenki: „Mikołaj jest razem z nami” i „Wizyta Mikołaja”
• aktywnie uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem w przedszkolu
• wie, jakie są oznaki zimy; opisuje zimowy krajobraz za oknem
• poznaje wybrane sporty zimowe; zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
• rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb 0 i 7
• liczy za pomocą liczebników porządkowych
• przelicza elementy w zbiorach i je porównuje
• potrafi stosować znaki: <, >, =
• potrafi stworzyć kod; zapamiętuje algorytm
• bierze udział w zabawach badawczych i zabawach sensorycznych
• uczestniczy w zajęciach kulinarnych, wykonuje zadania zgodnie z instrukcją
• gra na trójkątach, dzwonkach oraz na bum, bum rurkach
• wykonuje układ ruchowy z wykorzystaniem SIgumy
• aktywnie uczestniczy w zabawie plastycznej; wykonuje prace plastyczne różnymi technikami
• aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych
• szanuje zabawki – cudze i własne; sprząta kąciki po zabawie
• zgodnie współpracuje w grupie
• zapamiętuje co najmniej 5 słów, wymyślonych przez dzieci i wymienia je w odpowiedniej kolejności
• 05.12.23 – spotkanie ze Św. Mikołajem
• 06.11.23 – Mikołajki
• 15.12.23 – Dzień Herbaty
• 22.12.23 – Wigilia

Kategorie: Motylki 2023