Inspiracją w naszej galerii były „Słoneczniki” Vincenta van Gogha. To jedne najbardziej rozpoznawalnych obrazów na świecie. Żabki obejrzały obrazy, odszukały podpisów, omówił zastosowane kolory w obrazach i… pomogły domalować część obrazów. Praca zajęła nam dwa dni. Pierwszego dnia Żabki stworzyły własnego słonecznika wraz z omówieniem jego budowy. Drugiego dnia dzieci dokończyły malować część obrazu.

Kategorie: Żabki 2023

Skip to content