Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. W grupie „Krasnali” przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone temu zagadnieniu aby wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Dzieci, nie tylko zostały zapoznane z grożącymi im niebezpieczeństwami, ale przede wszystkim zostały utrwalone u nich postawy i zachowania dające im poczucie bezpieczeństwa. Podejmując zadania edukacyjne ku bezpieczeństwu dziecka, ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzeniu w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.