CZASOWE OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA
2021-03-26
Szanowni Państwo.
Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z projektem rozporządzenia MEiN do przedszkola będą mogły na wniosek rodziców uczęszczać jedynie dzieci:
• posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, oraz rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wniosek należy pobrać, wypełnić i przesłać na maila kontakt@przedszkolesztutowo.pl
Dla dzieci pozostających w domu zaproponowane zostaną zadania edukacyjne, ćwiczenia i zabawy na stronie przedszkola.

Pozdrawiam Katarzyna Daniluk-Szala

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o zorganizowanie zajęć

 

Zawieszenie pracy

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna
https://www.gov.pl/attachment/aea5b8af-b183-46e4-8641-0cb334fc71edhttps://www.gov.pl/attachment/aea5b8af-b183-46e4-8641-0cb334fc71ed