Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Warszawska 28 A
DWORZE 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. fax (55) 246-81-75, tel. (55) 246-82-05 e-mail: pcpr@nowydworgdanski.pl

Nowy Dwór Gdański, dnia 23.04.2021 r. PCPR.528./’6q C .2021
Placówki Oświatowe i Edukacyjne z terenu powiatu nowodworskiego wg. rozdzielnika
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku życia z terenu powiatu nowodworskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „RODZINA ZASTĘPCZA-BEZPIECZNY DOM” promującym rodzicielstwo zastępcze.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie m.in. na portalach społecznościowych, stronach internetowych oraz wśród osób indywidualnych.
Z poważaniem
Z up. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowy Dworze Gdańskim

powietowe centrum pomocy rodzinie

konkurs plastyczny

Kategorie: Komunikaty