KONKURS PLASTYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Warszawska 28 A DWORZE 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. fax (55) 246-81-75, tel. (55) 246-82-05 e-mail: pcpr@nowydworgdanski.pl Nowy Dwór Gdański, dnia 23.04.2021 r. PCPR.528./’6q C .2021 Placówki Oświatowe i Edukacyjne z terenu powiatu nowodworskiego wg. rozdzielnika Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Więcej…