Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2020/2021:

Składki wpłacane w tym roku będą wykorzystywane na bieżące potrzeby, doposażenie sal oraz na zakup materiałów na warsztaty prowadzone przez wychowawców grup.

Składka na działalność Rady nie zmienia się i w roku szkolnym 2021/2022 wynosi
80 zł – wpłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach:
I rata do 30.11.2021 r.
II rata do 31.03.2022 r.
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie w Banku Spółdzielczym w Stegnie: 73 8308 0001 0033 2433 3000 0010.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.
Skip to content