Tematy kompleksowe na wrzesień 2021

TEMATY KOMPLEKSOWE 1. W PRZEDSZKOLU 2. JESTEM BEZPIECZNY 3. POMOCNA DŁOŃ 4. KOSZYK PANI JESIENI CELE OGÓLNE: – POZNANIE WSPIERAJĄCEJ ROLI SŁÓW I ROZMOWY; – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA I KULTURALNEGO PROWADZENIA ROZMOWY; – UŚWIADAMIANIE ROLI WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH; – POSZERZANIE ZASOBU SŁOWNICTWA DZIECI W ZABAWIE SŁOWOTWÓRCZEJ; – KSZTAŁTOWANIE Więcej…