TEMATY KOMPLEKSOWE: Bazgrołkowe zabawy badawcze, Polska – moja ojczyzna, Prawa dziecka, W krainie książki

ZAMIERZONE  DZIAŁANIA  NA  MIESIĄC  LISTOPAD 2021r.

Grupa „Pszczółki

 • Zapoznanie z nazwą miesiąca – listopad
 • Zabawy z przysłowiami: „W listopadzie goło w sadzie”
 • Rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowe podejście do stawianych problemów
 • Rozwijanie różnych form aktywności: zabawa, ruch doświadczenie, eksperymentowanie
 • Zapoznanie z mapą Polski i znaczeniem kolorów na mapie
 • Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami
 • Zapoznanie ze sławnymi postaciami w historii Polski i ich osiągnięciami
 • Wprowadzenie liter: „k, e, p, n, c”
 • Poznanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy
 • Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych
 • Rozwijanie zainteresowania książka jako źródłem wiedzy
 • Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 • Przeliczanie do 10, rozpoznawanie cyfr, kojarzenie ilości wyrażonej za pomocą liczebnika
 • Zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji,
 • Rozwijanie zainteresowań muzyką poważną, jako alternatywną formą ruchu, śpiewanie i tworzenie akompaniamentu do piosenek i utworów muzycznych
 • Nauka piosenki „Cztery żywioły”, nauka wiersza „Prawa dziecka”
Kategorie: Wydarzenia