TEMATY KOMPLEKSOWE :

 • Jesteśmy Polakami nasza Ojczyzna to Polska 02.05 – 06.05
 • Z biegiem Wisły – Kraków 05 – 13.05
 • Majowa łąka 16.05 – 20.05
 • Cudownych rodziców mam 23.05 – 27.05
 • Świętujemy Dzień Dziecka 30.05 – 03.06

CELE OPERACYJNE:

 • zna znaczenie słów: ojczyzna, godło;
 • kształtuje poczucie tożsamości narodowej;
 • kształtuje poprawność wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne
 • wypowiada się pełnymi zdaniami na jej temat;
 • zna historię powstania państwa polskiego.
 • śpiewa  hymn Polski;
 • rytmicznie klaszcze podczas słuchania hymnu z jednoczesną recytacją tekstu;
 • wystukuje przy pomocy grzechotek rytm hymnu.
 • zna legendę związaną z miastem Kraków,
 • rozumie znaczenie nowo poznanych słów związanych z wysłuchaną legendą,
 •  uważnie słucha tekstu przedstawionego przez nauczycielkę,
 • rozróżnia dobre i złe zachowania bohaterów.
 • potrafi wskazać położenie Krakowa na mapie Polski,
 •  potrafi wypowiedzieć się na temat treści legendy,
 • potrafi rozpoznać i nazwać najważniejsze zabytki Krakowa,
 • potrafi współpracować z innymi dziećmi z grup
 • uściślenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąka i jej mieszkańcach,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazków, rozwijanie aktywności twórczej poprzez ekspresję słowną i ruchową,
 • poznawanie możliwości wykorzystania własnego ciała do ćwiczenia kompozycji ruchowych z towarzyszeniem muzyki.
 • wie, co to znaczy „z czegoś rezygnować dla kogoś”,
 • potrafi wypowiedzieć się o uczuciach do rodziców,
 • tworzyć mapę pojęciową za pomocą rysunków-symboli, rozumieć sens  symboli,
 • wytłumaczyć co oznacza słowo „rodzina”,
 • wymienić członków rodziny i ich imiona.
 • potrafi zaprezentować własne umiejętności: wokalne, recytatorskie, aktorskie, taneczne i techniczne,
 • bierze udział w zabawach sportowych,
 • wzmacnia więź uczuciową z rodziną,
 • kulturalnie zachowuje się w czasie występów, pełni rolę współgospodarza placówki.
 • dokonać operacji myślowych w zakresie liczenia i przeliczania do 5 i dalej,
 • podać liczbę mniejszą lub większą od podanej.
 • potrafi stosować liczebniki porządkowe podczas numerowania odpowiednich pięter w windzie,
 • rozpoznawać cyfry i dopasowywać je do odpowiedniej ilości liczmanów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • porównywania, elementów w zbiorach w zakresie 6,
 •  utrwala pojęcia „para, tyle samo, mniej, więcej”.
 • kształtuje zwinność poprzez przechodzenie przez otwory różnej wielkości oraz pod przeszkodami;
 • prawidłowo porusza się na czworakach;
 • wykonuje skłony w przód z szarfą w rękach
 • ćwiczy duże grupy mięśniowe; ćwiczy mięśnie grzbietu
 • prawidłowo porusza się na czworakach;  porusza się w określonej przestrzeni bez potrącania innych;  rozwija zmysł równowagi
 • tańczy w parach po kole,
 • prawidłowo reaguje na muzykę, słucha poleceń nauczyciela, potrafi wykonać odpowiednie figury taneczne.

 

 

Skip to content