Malowanie na folii w ogrodzie

     Malowanie na folii to zupełnie inna forma działań plastycznych oraz sensorycznych. Malując na folii dzieci stymulują zmysł dotyku oraz wzroku. Jest to także doskonałe ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz kreatywności. Zabawa pozwala w pełni rozwijać potencjał twórczy małego artysty.

Majowa łąka

W tym tygodniu „Żabki” poznawały środowisko – jakim jest łąka. Wybraliśmy się więc na łąkę i obserwowaliśmy rośliny oraz zwierzęta w naturalnym środowisku. Wprawa miała na celu kształtowanie umiejętności obserwacji roślin i owadów, a także rozbudzanie zainteresowań przyrodą i najbliższym otoczeniem. Dzieci, ciekawe świata, chętnie brały udział w poszukiwaniu roślin Czytaj dalej…