W kwietniu Biedroneczki poznały zawód listonosza . Dzieci zapoznały się w wyglądem listonosza, oraz z jego pracą . Dowiedziały się co to jest adres pocztowy oraz utrwaliły własne adresy zamieszkania. Wybraliśmy się również do Urzędu Pocztowego w Sztutowie, gdzie zapoznaliśmy się z pracą pocztowców. Poznaliśmy wygląd skrzynki pocztowej i sami wysłaliśmy kartki świąteczne które dzieci przygotowały samodzielnie dla swoich rodziców.

Ludzie listy piszą
Skip to content