Deklarację korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym – lipiec, należy złożyć wypełnioną do 15 czerwca 2022. W deklaracji rodzic określa pełne tygodnie korzystania Deklaracja jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola. W przypadku braku możliwości wydrukowania proszę o pobranie druku w przedszkolu. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Planowaną nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie do intendentki przedszkola, najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności.

Deklaracja

Kategorie: Komunikaty