TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Akademia dobrych manier 06 – 10.06.2022 r.
 • Nadchodzi lato nadchodzą wakacje 13.06. – 01.07.2022r.

CELE OPERACYJNE:

 • potrafi  uważnie słuchać  tekstu literackiego, wie jakie zachowania są negatywne a jakie pozytywne, potrafi układać obrazek z części, potrafi dzielić nazwy na sylaby
 • wie po której stronie talerza układa się widelec a po której łyżkę i nóż, wie gdzie należy położyć łyżeczkę, rysuje swój talerz z prawidłowo rozmieszczonymi sztućcami
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
 • umie rozróżnić błędne liczenie od poprawnego
 • posługuje się prawidłowo liczebnikami porządkowymi wskazuje lewą i prawą stronę swojego ciała
 • odkrywa i nazywa związki przyczynowo skutkowe,
 • porządkuje fakty w łańcuchach następujących po sobie zdarzeń, określa logiczne konsekwencje zdarzeń.
 • budować wieże z kwadratów;
 • korzystać z szablonów podczas budowania;
 • korygować błędy;
 • porównać wielkości klocków; budowanie wież wg własnego pomysłu
 • wymienia postacie występujące w wierszach,
 • prawidłowo naśladuje głosy dzikich zwierząt wymienionych w bajce;
 • buduje proste zdania poprawne pod względem gramatycznym;
 • łączy kropki, tworząc w ten sposób ilustrację przedstawiającą żyrafę lub słonia
 • słuchać muzyki do tańca i wyklaskiwać rytm,
 • maszerować po obwodzie kola,
 • grać na grzechotkach w odpowiednich miejscach utworu muzycznego
 • tworzyć mapę pojęciową za pomocą rysunków-symboli,
 • rozumieć sens  symboli,
 • wytłumaczyć słowo „wakacje”;
 • wymienić miejsce gdzie można jechać i pojazd jakim jedzie na wakacje
 • klasyfikuje przedmioty do odpowiednich pojemników wg jednej cechy (wielkość, kolor),
 • formułuje uogólnienie typu: to do tego pasuje, przelicza klocki do ilu potrafi
 • kształtuje zwinność oraz prawidłową postawę;
 •  wyrabia umiejętność celowania; doskonali zmysł równowagi;
 •  czworakuje  z woreczkiem włożonym pod kolano; szybko zmienia kierunek w trakcie biegu, omijając inne dzieci
 • kształtuje zwinność oraz prawidłową postawę;
 • wyrabia umiejętność celowania; doskonali zmysł równowagi;
 •  czworakuje  z woreczkiem włożonym pod kolano; szybko zmienia kierunek w trakcie biegu, omijając inne dzieci