Nasza grupa bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Skip to content