Dawniej, gdy kończyła się zima, przynoszono nad rzekę dużą słomianą kukłę, którą topiono lub palono. Nazywano ją Zimą, Marzanną, Moreną, Marzaniokiem, Śmiercichą, Śmietką, Śmierteczką.  Marzannę uważano za uosobienie zimy i chorób. Ludzie byli przekonani, że jej zniszczenie spowoduje nadejście wiosny. Marzannę wynoszono ze wsi całą gromadą. Niesiono ją trzymając wysoko, lub wywożono na taczkach. Wierzono, że oddanie kukły władcom wód spowoduje urodzaj na polach.

Dzisiaj ,,Pszczółki” przeszły ulicami Sztutowa z Marzanną, którą zrobiliśmy w przedszkolu. Z okrzykami ,,Żegnaj Zimo!” żegnaliśmy odchodzącą już zimę. Do przedszkola wróciliśmy w radosnych nastrojach z zielonym gaikiem i okrzykami ,,Witaj wiosno!”