Udział Pszczółek w projekcie Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

MISIOWA WYSPA TALENTÓW- MODUŁ II Pszczółki wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury   W trakcie realizacji modułu „Pszczółki”  poszukiwały z Małym Misiem swoich mocnych stron oraz wzmacniały poczucie własnej wartości. Dowiedziały się i utwierdziły w przekonaniu, że każdy ma swój talent, swoją predyspozycję.