DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2024/25, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2023/24 do przedszkola, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.
Zgodnie z obowiązkiem złożenia deklaracji przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok szkolny, informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 08.02.2024r. do 16.02.2024r.
Prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2024/25, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb.
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania deklaracji:
– wysłanie skanu deklaracji drogą mailową na                                                                                               adres placówki:kontakt@przedszkolesztutowo.pl
– dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.
Katarzyna Daniluk- Szala

kontynuacja dziecka

INFORMACJA O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Kategorie: Komunikaty