Zajęcia z psychologiem o emocjach

      Emocje tworzą jeden z głównych filarów człowieczeństwa, bowiem determinują zachowanie i zdolność uczenia się. Właściwa edukacja emocjonalna sprzyja dobremu samopoczuciu, zdrowiu i zapobiega trudnościom rozwojowym. Wychowanie emocjonalne oznacza akceptowanie emocji, odczuwanie empatii, tworzenie dobrych relacji z innymi oraz uczy nas kochania samego siebie i akceptowania własnej osoby. Czytaj dalej…

Teatrzyk cieni

Teatr cieni to rodzaj teatru lalkowego, w którym widz obserwuje na ekranie cienie rzucane przez dekoracje, rekwizyty, lalki i aktorów. Teatr ten powstał w Chinach w III wieku p. n. e. Największą popularność zdobył w krajach Dalekiego Wschodu. Dzisiaj po raz pierwszy nasze dzieci były widzami teatrzyku cieni. Dzieci obejrzały Czytaj dalej…