WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA OD 25 MAJA 2020 r.

Szanowni Rodzice
Wznawiamy pracę przedszkola od 25 maja 2020roku w ścisłym reżimie sanitarnym.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu, na chwilę obecną od poniedziałku przyjęte zostaną tylko dzieci, których rodzice pracują realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz tych dzieci, których oboje rodzice wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie moją możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

Dzieci będą przebywać w grupach, które zorganizujemy na podstawie deklarowanych przez Państwa godzin pobytu zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ nie ma możliwości zmiany tych grup. Są Państwo zobowiązani przyprowadzić dzieci do przedszkola jedynie w godzinach 7,00 – 8,00 natomiast odbierać 14,30 – 16,00.

W pozostałych godzinach przedszkole jest zamknięte, po godzinie 8,00 nie przyjmujemy dzieci.

Przyprowadzając dziecko do drzwi głównych przedszkola, rodzice nie wchodzą na jego teren. W przedsionku wyznaczony pracownik zmierzy dziecku temperaturę, zapisze czas wejścia zaś dziecko zostanie odebrane przez innego, wyznaczonego pracownika, rozebrane w szatni i zaprowadzone do grupy pod opiekę nauczyciela. Rodzice nie maja wstępu na teren przedszkola. Podczas odbioru dziecka, zgłaszają Państwo przez domofon i czekają na dziecko w przedsionku. Wyznaczony pracownik przyprowadzi dziecko do Państwa. Dziecko mogą przyprowadzić i odebrać jedynie rodzice lub osoba, z którą mieszka na co dzień.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie ankiety, podpisanie i odesłanie jej na adres e- mailowy kontakt@przedszkolesztutowo.pl najpóźniej do 20 maj 2020 godz 10,00
Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do poszczególnych grup, otrzymają na e- maila procedury z którymi zobowiązani są dokładnie się zapoznać oraz oświadczenia, które należy czytelnie wypełnić i podpisać przez oboje rodziców, zeskanować i odesłać na adres e – mailowy kontakt@przedszkolesztutowo.pl najpóźniej do 22 maj 2020 godz 10,00.

Jeżeli mają Państwo problem z pobraniem ankiety, jest też możliwość pobrania ankiety osobiście w przedszkolu, wypełnienia i złożenia jej w przedsionku przedszkolnym.

Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek.
Zobowiązujemy Państwa do ścisłego stosowania się do poleceń personelu przedszkola.
Kontakt z nauczycielami możliwy jest jedynie telefoniczny.
Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu w Sztutowie oraz stosowne oświadczenia znajdują się na stronie przedszkolnej : przedszkolesztutowo.pl w zakładce komunikaty.

Załącznik:

ANKIETA_PLA

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Daniluk-Szala

Kategorie: Komunikaty