Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Rodzaj wpłaty – wyszczególnienie Kwota (zł)
1. Saldo z roku 2018/2019 4785,80
2. Kiermasz świąteczny 1356,00
3. Suma zebranych składek na fundusz RR 8450,00
4. Błędna wpłata 64,00
  Razem wpływy 14655,80
Lp. Rodzaj wydatków – wyszczególnienie Kwota (zł)
1. Opłata za utrzymanie strony internetowej przedszkola 393,60
2. Zwrot błędnie wpłaconych pieniędzy 47,00
3. Zakup gier planszowych – nagród w konkursie 100,00
4. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie na najpiękniejszą bombkę 208,84
5. Zakup form silikonowych do wyrobu ozdób świątecznych z gipsu 611,00
6. Wynajęcie animatora na bal karnawałowy 600,00
7. Zajęcia edukacyjne dla dzieci ,, Pasieka Boża Iskierka” 1176,00
8. Zakup balonów na bal karnawałowy 50,00
9. Wyjazd dzieci do kina do Stegny 656,00
10. Zakup książek i dyplomów dla dzieci kończących edukację przedszkolną 728,05
11. Zwrot wpłaty na radę rodziców na podstawie art.53 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art.5 ust.7 pkt2 150,00
12. Pokrycie kosztów wykonania i oprawienia tablicy absolwentów kończących przedszkole w 2020 roku 163,00
13. Zakup tkanin do dekoracji przedszkola 382,36
14. Opłaty bankowe i prowizje 38,50
         Razem wydatki: 5304,35

 

Saldo środków w dniu 01.09.2020 :                                    9351,45 zł

Rada Rodziców podjęła decyzję o zakupie jednego brakującego projektora, na który zostanie przeznaczona kwota około 2500 zł. Każda grupa ma do dyspozycji kwotę 1200 złotych na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci. Bedzie to pokryte z pieniędzy, które pozostały na koncie i zostały pozyskane przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Składki wpłacane w tym roku 2020/2021 będą wykorzystywane na bieżące potrzeby oraz na zakup materiałów na warsztaty prowadzone przez wychowawców grup.

Rada Rodziców