Jak co roku rozpoczynamy rekrutację do przedszkola,                                                                          w tym roku rozpocznie się od 19 lutego 2024 i potrwa do 22 marca 2024 do godziny 15:00.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.
W razie pytań proszę dzwonić na numer 55 247 83 35.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/25:
-wysłanie skanu wniosku drogą mailową na adres placówki
kontakt@przedszkolesztutowo.pl
lub dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Zasady przyjęcia do przedszkola, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:,
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 z późn.zm.),
– uchwała nr XXV/238/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 24 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sztutowo.
– Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku 2024/25 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Sztutowo jest organem prowadzącym.

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Daniluk-Szala            Do zapoznania:
– UCHWAŁA NR XXV/238/2017 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 24 MARCA 2017r.
– HARMONOGRAM REKRUTACJI – ZARZĄDZENIE Nr 8/2024 WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 26 stycznia 2024r.
– REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W SZTUTOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/25.

MX-M264N_20240216_120516

MX-M264N_20240216_120532

MX-M264N_20240216_120600
Do wypełnienia:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/25

wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego
OŚWIADCZENIA

oświadczenie zbiorcze

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności w rodzinie

Kategorie: Komunikaty

Skip to content